Araştırmacı Yazar Dr. Ömer Faruk Hilmi Kimdir?

Ömer Faruk Hilmi 1964 yılında Urfa’da dünyaya gelmiştir. Önlisan olarak 1. sosyal birimler 2. İlahiyat bitirmiştir. İki üniversite bitirmiş olup 3 tanede yüksek lisans , 3 tane doktora yapmıştır. Bunlar Tefsir , sosyoloji ve psikoloji dalıdır. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olmuştur. Anadolu Üniversitesi Yüksek lisans eğitimini Ahmet Yesevi Üniversitesinde Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler,  uluslararası ilişkilerde yüksek lisans  dallarında tamamlamıştır. 

 

Ömer Faruk Hilmi Kitapları ( Eserleri )  ;

Kitap Adı ;

1.  Rızk Genişliği – İslamda Rızk Meselesi ve Borçtan Kurtulma Yolları

Kitap açıklaması ,

Bu kitabımızda, rızıkla alakalı ayeti kerimeleri ve hadisi şerifleri, rızkın ve kazancın manevi sebeplerini bulacaksınız. Rızkın sebeplerini, temel, sağlam ve sahih kaynaklardan araştırıp; ihtiyaç sahiplerinin istifâdelerine sunduk. Bu araştırmanın gayesi, insana yaşama sevinci vermektir. Huzur ve saadetin yollarını açıklamaktır. Tevekkül ile Allâhü Teâlâ hazretlerine bağlanmayı sağlayabilmektir. Bu kitabı okuduktan sonra, belli şeyleri tatbik ederek, ya istediğiniz zenginliği elde edecek veya manen huzurlu yaşamanın püf noktalarına kavuşacaksınız. Çalışmak bizden, tevfîk (ve başarı) Allâhü Teâlâ hazretlerdendir. Kusurlar bizden, her türlü güzellikler Allâhü Teala hazretlerindendir.

 

2. Umre ve Esrârı – Maddi ve Manevi Faydaları

Kitap açıklaması , 

Umre bilgileri daha çok hac kitaplarının içinde verilmektedir. Hac rehberleri geniş olduklarında orada sadece umre ile ilgili malumat bulmak bazen çok zor olmaktadır. Bu zorluğu, kolaylaştırmak için “Umre ve Esrarı, Mekke-i mükerreme ve Medine-i münevvere Ziyaret Yerleri” kitabını hazırladık.

 

3. Hilye-i Nebi ve Sireti  – Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Hazretlerinin Şemali-i Şerifi ve Güzel Ahlakı 

 

 

 

Kitap Açıklaması ;

Hilye-i Nebi ve Sireti Peygamberimiz (S.a.v.)’in Şemali-i Şerifi ve Güzel Ahlakı Kuşe Kağıda Baskı Renkli Resimli Biz o kutlu asırda yaşamadık! O yüce peygamberi dünya gözüyle göremedik! Onunla sohbet edebilme şerefine nail olmadık! Allâhü Teala Hazretleri, bizleri bu asırda ve bu yerde dünyaya gönderdi. Allâhü Teala Hazretlerine çok şükür, Peygamber Efendimiz (S.a.v) Hazretlerini seviyoruz. Peygamber Efendimiz (S.a.v) Hazretlerinin ashabını seviyoruz. Peygamber Efendimiz (S.a.v) Hazretlerinin ehl-i beytini seviyoruz. Peygamber Efendimiz (S.a.v) Hazretlerinin ümmetini seviyoruz. Sevdiklerimizle haşr olunma ümidiyle yaşıyoruz.

 

 4.  Osmanlı’dan Günümüze Seçim Kültürü 

 

Kitap Açıklaması

Siyaset kelimesi, seyislikten geliyor. Seyislik atı tımar etmek, ata bakmak atı yarışlara hazırlamak demektir. Siyaset, kamuoyunu etkilemektir. Siyaset, uyuyan devleri uyandırmaktır. Siyaset, aynı zamanda, birine oyun yapmak, birini tatlıca biri yere götürüp orada çetin ve acı bir şekilde öldürmektir. Sonra gelip onun için ağlamaktır. Bizim kullandığmız siyaset kelimesi, toplumu idare etme sanatıdır. Siyaset, olmazsa, toplumu idare etme mümkün olmaz. Toplumun huzur ve refahı için siyaset şart. Toplumun idaresi için siyaset şart. Toplumun özgürlüğü için siyaset şartı…

 

5. Keramet ve Faziletleriyle Ehl-i Beyt

Kitap Açıklaması

Keramet ve Faziletleriyle Ehl-i Beyt Menkıbeleri,Duaları ve Hikmetli Sözleri Bütün alimlere göre Ehl-i Beyt kimlerdir? – Ehl-i Beyt, Peygamber Efendimiz (s.a.v)hazretlerinin hanımlarıdır. – Ehl-i Beyt, Peygamber Efendimiz (s.a.v) hazretlerinin aile efradıdır. – Aile efradı Peygamber Efendimiz (s.a.v) hazretlerinin kızları ve oğullarıdır. – Kızları ve Oğulları Peygamber Efendimiz (s.a.v.)hazretlerinin ezvac-ı tahiraı (mübarek hanımları) ehli beyt’tendir. – Ehl-i Beyt,Peygamber Efendimiz (s.av.) hazretleri ilk iman eden kişilerdir. – Ehl-i Beyt,canlarını ve mallarını peygamber Efendimiz (s.av.) hazretlerinin yoluna sarfeden kimselerdir. – Ehl-i BeyUlahi rahmete gark olan kutlu kişilerdir. – Ne mutlu Ehl-i Beyt’e… – Ne mutlu Ehl-i Beyt’i sevenlere…

 

6. Kur’an-ı Kerim’in Şefaati ve Şikayeti

Kitap Açıklaması

Kur’an-ı Kerim’in şikayet ve şefaati kimlerin üzerinedir? Kur’an-ı Kerime mana verebilecek kişiler kimlerdir? Üçlü Meal makbulmüdür.Yayınlanması ve satılması caiz midir? Gerekli Arabi ve dini ilimleri okumadan meal yapılırımı? Muteber tefsirler hangileridir? Hangilerini okumalıyız? Türkçe Tefsirler hangileridir? Hangileri muteberdir? Meal nedir? Mealden hüküm çıkarmak doğrumudur? Meal ile zındıklaşanlar kimlerdir? Kafirler neden Kur’an-ı Kerim’e dokunamazlar?

 

7. Maddi ve Manevi Zulüm

 

 

Kitap Açıklaması

Maddi ve Manevi Zulüm, Hukuku’l İbad (kul hakları) Güç sahiplerinin,kötü alimlerin ve sahte şeyhlerin zulmü Orijinal adı: Hukuku’l-İbâd(Kul Hakları) Bu kitabın Yazılış Gayesi Bu kitabın yazılış gayesi insanları aydınlatmak ve onlara birey olma yolunda ışık tutmaktır. Birey olmaya giden yolu göstermektir. zulmün çirkin yüzünü ve adaletin aydınlık yüzünü göstermektir. İnsanlar, zulmün çirkin ve korkutucu yüzünü gördükleri zaman; ancak zulümden kaçar, adalete sığınırlar. Zulmün başkentinde doğdum, Çocukluğum, zulmü ve insanlara tahakküm etmeyi kendilerine büyük bir şeref atarak gören bir şehirde geçti. Oyuncaklanmızda hep zulüm aletleriydi silahtı Oyunlarımız, vurmaktı, kırmaktı. İnsanların zulümden beslendikleri bir şehirde yetiştim. Mazlumların adalete hasret olarak öldükleri bir şehirde büyüdüm. Bundan dolayı zulmün ne demek olduğunu İyi bilirim, insanların ağaların, reislerin, beylerin, paşaların, müteşâyinlerin şunların ve bunların esaretinden kurtulup Özgür bireyler olmalarına katkı da bulunabildiysem; Allâhü Teâlâ hazretlerine şükürler olsun.

 

8.Mürecceb Dualar

 

 

Kitap Açıklaması

-Dua ibadettir.

-Dua edin.

-Kendiniz için dua edin.

-Aileniz için dua edin

-Çevreniz için dua edin.

-insanlık için dua edin.

İnsanların birbirlerine şefkat göstermesi için dua edin.

-Kardeşliğimizin pekişmesi için dua edin.

-Allah’tan sevgi isteyin.

-Allah’tan birlik isteyin.

 

9.Hızır Aleyhisselam’dan Hikmetler

 

Kitap Açıklaması

İnsanlık tarihinde Hızır Aleyhisselâm’ ın büyük bir yeri vardır.

Bugün bütün milletler, Hızır Aleyhisselâm’ı bilir, tanır ve sever…

İslâm toplumu ve özellikle Anadolu insanı kalbinde Hızır Aleyhisselâm’a karşı büyük bir sevgi ve saygı vardır.

Kapılarına gelen yabancı insana Hızır Aleyhisselâm gözüyle bakarlar.

Hemen hemen herkes Hızır Aleyhisselâm ile ilgili bir hikâye bilir.

Anadolu insanının dilinde Hızır Aleyhisselâm ile ilgili hikâyeleri derleyecek olursanız ciltlerce kitap meydana gelir.

Ham safta’ nın cirit attığı, insanların, riyâ-gösterişe bulanıp, birbirini aldatmaya çalıştığı günümüzde insanlık Hızır Aleyhisselâm’ ın aşkına ve ihlâsına muhtaçtır.

Manevî sona eren, yürüyen birer mevtâ haline gelen bu günün insanı kendine gelmek için Hızır Aleyhisselâm’ ın Ab-ı Hayatına muhtaçtır.

Hızır Aleyhisselâm’ ın sevgi ve aşk dolu âb-ı hayat’ı ile kendimize gelmeli, onun ilmini alıp, büyük bir aşk, sevgi ve hoş görü ile insanlığı aydınlatmaya çalışmalıyız.

Bu günün insanı o sevgi, hoşgörü ve bilgiye muhtaçtır.

 

10. Esmaü’l Hüsna –  Havas ve Esrarı Allah (c.c.)’nun Mübarek Sıfat ve Güzel İsimleri

 

11.Cin Büyü Nazar – Bunama ve Manevi Şifa Yolları Vesvese, Borç, Unutkanlık

12. Saadetü’d Dareyn Kitabından Maddi ve Manevi Sıkıntılardan Kurtulma Duaları

13. Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli Mezhebine Göre İskat ve Devir

 

14. Salihlerin Menkıbeleri Sohbetler (10 Kitap Takım)

15. Kur’an-ı Kerim Lugatı – Fiiller, İsimler, Harfler ve Zarflar

16. Hızır Aleyhisselamdan Dualar

17. Allah’ın Kullarından Salih Bir Kul Hızır Aleyhisselam –  Hayatı, Mucizeleri, Menkıbeleri, Hikmetli Sözleri, Duaları ve Hakkında Söylenenler

18. Ehl-i Beyt’in Fazileti ve Ebu Talib’in Akibeti

 

 

Kitap Açıklaması

Ehl-i Beyt’in nurlu hayatlarından gelen bir parıltıyla aydınlanmaya ne dersiniz? Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Ehl-i beyt, Nuh’un gemisi gibidir. Ona binen kurtulur, ondan geri kalan boğulur.” (Ahmed b. Hanbel) “Kim Allah’ı severse Kur’an’ı sever, Kim Kur’an’ı severse beni sever, kim beni severse ashabımı ve akrabalarımı sever.” (Tirmizi)

19.  Esma’ül Hüsna – İlahi İsimlerin Maddi ve Manevi Faydaları

Kitap Açıklaması

Esma’ül Hüsna İlahi İsimlerin Fazilet ve Havassı Maddi ve Manevi Faydaları Ömer Faruk Hilmi Esmâ-i Husnâ, Allah’ın güzel isimleri dernektir. Bir âyet-i kerîmede: “En güzel isimler O’nundur (Allah’ındır)” (Haşr: 24) buyurulmaktadır. Diğer bir âyette de; en güzel isimlerin Allah’a ait olduğu belirtildikten sonra, bu isimlerle dua edilmesi tavsiye olunmaktadır (A’râf: 180). Allah’ın isimleri tevkifidir. Yâni, Allah hakkında ancak âyet ve hadîslerde zikri geçen ve söylenmesine izin verilmiş olan isimler kullanılabilir. Rastgele isim izafe edilemez. Esmâ-i Husnâ ile ilgili olarak Buhârî ve Müslim’de: “Allah’ın 99 ismi vardır. Kim bunları ezberlerse (îman eder ve ezbere sayarsa) Cennete girer” buyurulmuştur. “Kim bunları (Esmâ-i Husnâ’yı) mânâlarını anlayarak sayar, bunlarla Allah’ı zikrederse Cennete girer.”

 20. Hz. İsa Aleyhisselam’ın Hayatı Mu’cizeleri, Hikmetli Sözleri ve Tekrar Yeryüzüne İnmesi

Kitap Açıklaması

İsa Aleyhisselâm büyük peygamberlerdendir. Kendisine İncil verildi. 3 yıl peygamberlik yaptı. Üç yıllık peygamberliği süresinde fiili olarak hiç savaşmadı. İsa Aleyhisselâm Fiziki işkence görmedi. Dövülmedi, yaralanmadı, yahudiler tarafından yakalanıp fiziki olarak zulme uğramadı, çarmıha gerilmedi, idam edilmedi, öldürülmedi. Allah tarafından göğe kaldırıldı. Kıyamete yakın bir zamanda ümmeti Muhammed (s.a.v.)’den bir fert olarak yine yeryüzüne inecektir. Bu günlerde İsa Aleyhisselâm’ın şahsiyeti ve onun kıyamete yakın bir zamanda yeryüzüne ineceği hakkında değişik görüş sahihleri fikirlerini açıklıyorlar.

Hep ifrat ve tefrit derecesinde konuşuyorlar. Bu kitab, İsa Aleyhisselâm ve onun âhir zamanda bir daha yeryüzüne inmesi hakkında küçük bir araştırmadır. Bu kitab, ehl-i sünnet ve’l-cemaat âlimleri tarafından yazılan kitaplardan derlenerek yazıldı.
Çalışmak bizden tevfık Allâhü teâlâ hazretlerindendir.

 

21. Rüyaların Sultanı

 

22. Marifetüllah Allah (c.c.) Esma-i Hüsna Fazileti ve Havassı Mübarek Sıfatların Güzel İsimleri Hikmetli Fiilleri

Kitap Açıklaması

Marifetüllah Allah (c.c.) Hazretleri Mübarek Sıfatları Güzel İsimleri Hikmetli Fiilleri Esma-i Hüsna Fazileti ve Havassı. Bu kitabın yazılış gayesi Ümmet-i Muhammed’in seçkin ve hayırlı evlâdına Amentü duasında geçen Âmentü billahi “Ben Allah’a inandım” cümlesini açıklamaktır…. Zaten insanlığın yaratılış gayesi de bu değil mi? Cenâb-ı Allah Kuran-ı Kerimde; “Cinleri ve insanları ancak (beni tanısınlar ve) bana ibâdet etsinler diye yarattım.” buyurmaktır. Cenâb-ı Allah’a ibadet edebilmek için onu tanımak gerek… Bir insan, Cenâb-ı Allah’ı sıfat ve isimleriyle tanıdığı ölçüde ondan korkar, onu sever ve ona ibadet eder. Zira Cenâb-ı Allah başka bir ayeti kerimede “Allâh’dan,kulları içinde, sadece alimler korkar.” buyurmaktadırlar. Cenâb-ı Allah’dan gerçekten korkmak ve ona candan, gönülden isteyerek ibadet edebilmek ve onun rızâsını kazanabilmek için Onu mutlaka mübarek sıfat ve güzel isimleriyle iyi tanımak ve hatta sadece bu sıfat ve isimler ile kalmamak ve Onu mükâşefe yolu ile hak-kalyakıyn ve aynel-yakıyn bilmek ve tanımak gerek…

 

23. Sağlam Kaynaklara Muhtasar Siyer – Peygamber Efendimiz (s.a.v) Hayatı Mucizeleri Dua ve Hikmetli Sözleri

 

Kitap Açıklaması

Sağlam Kaynaklarla Muhtasar Siyer Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri Hayatı, Mü’cizeleri, Duaları ve Hikmetli Sözleri.

 

24. Allah’ın Kullarından Salih Bir Kul

 

 

Kitap Açıklaması

Allah’ın Kullarından Salih Bir Kul Hızır Aleyhisselam

Hayatı,mucizeleri,menkıbeleri,hikmetli sözleri,duaları ve hakkında söylenenler

Maişet sarhoşluğu ile karasını bulandıran; cehaletin zifiri karanlığında yolunu şaşıran insanlık. Hızır Aleyhisselâm’ın bereket, bolluk ve irfan dolu hayatına muhtaçtır. Fertlerin; kın. nefret, haset ve düşmanlık duygulan ile yoğrulduğu bugünlerde insanlık. Hızır Aleyhisselâm’ın o engin, sevgi ve hoşgörüsüne muhtaçtır. Tahammül, sanır ve İnançtan malınım bırakılan bu günün insanı her zamandan daha fazla Hızır Aleyhisselâm’ın tevekkül ve yaşama sevincine muhtaçtır. Ham softa’nın cirit attığı,insanların, riyâ-gösterişe bunalıp, birbirlerini aldatmaya çalıştığı günümüzde insanlık Hızır Aleyhisselâm’ın aşkına ve itilâsına muhtaçtır. Manevî hayatları sona eren. yürüyen birer mevta hâline gelen bu günün insanı kenline gelmek için Hızır Aleyhisselâm’ın “Âb-ı Hayatı”ına muhtaçtır. Hızır Aleyhisselâm’ın sevgi ve aşk dolu âb-ı hayat’ ı ile kendimize gelmeli, onun ilmini alıp,büyük bir aşk. sevgi ve hoşgört ile insanlığı aydınlatmaya çalışmalıyız. Bugünün insanı o sevgi, hoşgörü ve bilgiye muhtaçtır…

 

25. Ölüm ve Sonrası – Ölüm, Kabir, Kıyamet ve Ahiret

 

 

 

26.  Bitmeyen Hayat – Hızır Aleyhisselam

Kitap Açıklaması

Tuğra Neşriyat Bugün ekonomik sıkıntılar, ekolojik ve çevre kirliliği, politik ve siyasi bunalım, cehalet ve zulmün tahakkümü altında inim inim inleyen insanlık, gerçekten Hızır Aleyhisselam ‘ın sevgi, saygı, hoşgörü, ilim, irfan, rahmet ve adalet dolu kültürüne muhtaçtır. Maişet sarhoşluğu ile kafasını bulandıran; cehâletin zifiri karanlığında yolunu şaşıran insanlık, Hızır Aleyhisselâm ‘ın bereket, bolluk ve irfan dolu hayatına muhtaçtır.

Fertlerin; kin, nefret, haset ve düşmanlık duyguları ile yoğrulduğu bu günlerde insanlık Hızır Aleyhisselam ‘ın o engin, sevgi ve hoşgörüsüne muhtaçtır. Tahammül, sabır ve inançtan mahrum bırakılan bu günün insanı her zamandan daha fazla Hızır Aleyhisselam ‘ın tevekkül ve yaşama sevincine muhtaçtır.

Kaynak eserler iyi incelendiğinde Hızır Aleyhisselam’ ın Urfa topraklarında yaşadığı hakikati ortaya çıkar. Birçok kaynaklarda; Hazret-i İbrahim Halilullah’a iman ve onunla birlikte hicret eden bir mü’minin zürriyetindendir. Ceddü’l-Enbiya, (peygamberlerin atası), ihlas, tevhit ve tevekkül peygamberi İbrahim Aleyhisselam’ ın Urfa’da yaşayıp, ateşe atıldığı tevâtür derecesinde kuvvetli olduğuna göre, Hızır Aleyhisselam’ da Urfa topraklarında doğup yaşadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Peygamberler Şehri Urfa topraklarında yaşayan, peygamberler halkasına, Hızır Aleyhisselâm’ da eklenmelidir.

27. Başka Bir Açıdan Osmanlı –  Menkıbeler ve Hadiselerle Osmanlı Padişahları

 

 

Kitap Açıklaması

Bu bir tarih kitabı değildir.
Osmanlı tarihine ısınma kitabıdır.
Osmanlıları merak etme kitabıdır.
Bu kitabı okuduğunuz zaman, padişahlara rahmet okuyacaksınız.
Bu kitabı hazırlamaktaki gayemiz, yeni kuşaklara Osmanlıları rahmetle anmalarına vesile olmaktır.
Bugün Osmanlı padişahlarını sevdiğini iddia eden birçok devlet adamı, siyasi erkan, makam ve mevki sahipleri var…
Osmanlıların ilim, marifet, medeniyet, adalet ve insanlık yolunda verdikleri çabalar elbette onların yolundan gitmek isteyenlere rehber olacaktır.
Çocuklarına Osmanlıları anlatmak ve sevdirmek isteyen öğretmenlere, anne ve babalara yardımcı olmak için bu kitabı hazırladık.
Bu kitabı okuduğunuz zaman Osmanlıları her daim rahmetle anacaksınız.

 

28. Salgın Hastalıklarıdan Korunmanın Manevi Yolları

 

29.

error: İçerik korunuyor !!!