Şanlıurfa’da ihale ile vurulacak 9 ceylanı mahkeme kurtardı

Şanlıurfa’da 9 ceylanın ihaleye çıkarılarak avlanmasına karşı Şanlıurfa 1. Bölge idare Mahkemesi’ne açılan davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Şanlıurfa’da 9 ceylanın ihaleye çıkarılarak avlanmasına karşı Şanlıurfa 1. Bölge idare Mahkemesi’ne açılan davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Şanlıurfa’da 9 ceylanın avlanması için ihale yapılmıştı. Yapılan ihale sonucu her bir ceylan için 21 bin 600 lira bedel biçilmişti. Avukat Emin Baran, av ihalesine karşı Şanlıurfa 1. Bölge İdare Mahkemesi’nde yürütmeyi durdurma davası açtı. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme karar gerekçesinde şunları kaydetti:

“Dava konusu işlemin uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikte olması nedeniyle davalı iradenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun 2* ve 20/A maddeleri uyarınca savunma ve ara kararına cevap verilebilmesi için davalı idareye (15) gün süre tanınmasına 27/08/2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.”

Baran: “Onca dava açıp kazandık ama hayatımın en güzel kararı dersem abartmamış olurum”

Davacı Avukat Emin Baran, olayı sosyal medya hesabından duyurarak, “Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesinde açmış olduğumuz ceylanların öldürülmesi ihalesi ile ilgili dosyada yürütmenin durdurulması kararı verdi. Onca dava açıp kazandık ama hayatımın en güzel kararı dersem abartmamış olurum herhalde” dedi.

error: İçerik korunuyor !!!