KAMUOYUNA ÖNEMLİ DUYURU

Haliliye Belediyesi’nin gerçekleştirmiş olduğu son araç ihalesi hakkında kamuoyu ile çeşitli medya kuruluşları ve sosyal ağlar aracılığı ile paylaşılan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır.

Haliliye Belediyesi’nin gerçekleştirmiş olduğu son araç ihalesi hakkında kamuoyu ile çeşitli medya kuruluşları ve sosyal ağlar aracılığı ile paylaşılan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Yayımlanan haberler ve iletiler gerçek dışıdır ve asılsız iddialar içermektedir.

Haliliye Belediyesi yaptığı Araç ve İş Makinesi Kiralama Hizmet Alım İşi ihalesi kapsamında;

  • Temizlik İşleri Müdürlüğünün 20 ayrı araç tipinden oluşan toplam 69 araçlık iş makinası ihtiyacını,
  • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 3 ayrı araç tipinden oluşan toplam 7 araçlık iş makinası ihtiyacını,
  • Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 9 ayrı araç tipinden oluşan toplam 110 adet hizmet aracı ihtiyacını,
  • Toplamda 186 adetten oluşan araç ihtiyacını, 3 yıllık süreyi kapsayarak(1096 gün) planlanmıştır.

Müdürlüklerin harcama birimlerinin ihtiyaçlarını birleştirmek sureti ile 3 müdürlük ihtiyacının bir arada daha tasarruflu şekildegiderilmesi maksadıyla, ihtiyaç kalemlerini kurum olarak e-ihaleye (açık ihaleye) çıkarmıştır.  Açık yani e-ihalenin tercih edilmesindeki neden, ihalenin ülke genelinde tüm isteyen katılımcılara açık halde yapılarak, rekabeti engelleyici hususların ortadan kaldırılarak, katılıma eşit fırsat sunmaktır. E-ihale sisteminin esasında bu temel yatmaktadır. Belediyemiz bu şeffaflığa dikkat ederek, açık ihaleyi (e-ihaleyi) tercih etmiştir.

Ayrıca ihalede, iş deneyim oranı en alt düzey olan % 20 olarak belirlenmiştir. Bu seçenek daha çok katılımcıya ihaleye katılma fırsatı vermektedir. Bununla birlikte ihaleye katılacak olan firmaların herhangi bir ikmalden kaynaklanabilecek sıkıntılarının önüne geçmek maksadıyla ihalemiz Ortak Girişime Açık olarak oluşturulmuştur.

Söz konusu ihale şartnamesine yapılan itiraz başvuruları idaremiz tarafından değerlendirilerek zeyilnameler (düzeltmeler)EKAP üzerinden yayımlanmış olup, ayrıca itirazda bulunan 3 firmaya da itirazlara dair kararların tutanakları tebliğ edilmiştir.

İdaremiz, Kamu İhale Kanunu’nunemrettiği biçimde, Kamu İhale Kurumunun denetimi ve gözetiminde ihaleye ilişkin iş ve işlemleri ifa etmektedir.

Bu tür karalayıcı paylaşımlar, yanlış bilgiler, belediyemizin hizmetlerinin hızını kesemeyecek, şeffaflığımızı gölgeleyemeyecektir. Haliliye Belediyesi olarak ilk günden, görev süremizin son gününe kadar şeffaf, adil ve katılımcı bir belediye olma yolunda mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Mali konularda da milletimizin emanetine hassasiyetle sahip çıkacağımızın bilinmesini isteriz.

Tüm bu şartlar gözetildiğinde iddia edilenlerin aksine ihale şeffaf, herkesin katılabildiği, kanuna uygun bir yapı içermektedir. Bu detaylara rağmen kamuoyu ile paylaşılan bilgilerin çarpıtıcı, yanıltıcı, kurumu karalayan, gerçek dışı bilgilerolduğunun;  paylaşan hesapların çoğunun sahte (fake) hesaplar olduğunun bilinmesini isteriz. Süreci hassasiyetle takip ederken,yargı sürecinde konunun takipçisi olacağımızı, bu konuda kurumumuzu karalayan ve yıpratan tüm tüzel kişiler ve şahıslara karşı kanuni haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine arz eder, saygılar sunarız.

error: İçerik korunuyor !!!