Tarım Bakanlığı Kırmızı Alarmda! Çiçek Aşısına BVD Virüsü Karıştı İddiası

Hayvancılıkta aşı skandalı! Aşılar karıştı, BVD hastalığı patlak verdi! Ne kadar hayvanın öldüğü veya BVD hastalığından dolayı acilen kesilen hayvanların etlerinin nasıl tüketildiği bilinmiyor!..

Sığırlarda ilkbahar aylarında vurulan ve bakanlığın zorunlu aşılarından olan çiçek aşısına BVD virüsü karıştı. Çiçek aşısı ile birlikte vurulan BVD virüsü, büyükbaş hayvanları hastalandırarak öldürürken, aşı skandalının ülke hayvancılığında derin yaralar açmasından endişe ediliyor. Tarım Bakanlığı, aşı skandalına karşı kırmızı alarma geçerken, skandalın kamuoyu tarafından bilinmemesi için bütün çalışmalar gizlilikle yürütülüyor.

Et fiyatları konuşulurken, hayvancılıkta büyük bir aşı skandalı patlak verdi. Yaşanan aşı skandalından dolayı Tarım ve Orman Bakanlığı kırmızı alarma geçerken, kamuoyunun skandaldan haberdar olmaması için bütün çalışmalar gizliden gizliye yürütülüyor. Aşı skandalının ülke hayvancılığına açtığı yaranın boyutu ise tespit edilmeye çalışılıyor.

BAKANLIK AŞI SKANDALINI KAMUOYUNDAN SAKLIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığının programlı aşılarından olan çiçek aşısının içine başka bir aşının virüsü karıştı. Aşının yapıldığı hayvanlarda ishal ve solunum güçlüğü hızla yayılırken, Bakanlık gelen şikayetler üzerine aşılamayı 81 ilde ikinci bir emre kadar durdurdu. Yapılan analizlerde çiçek aşısının içine BVD virüsünün karıştığı tespit edilirken, söz konusu BVD karışımlı aşıların hangi seride ve hangi illerde yapıldığı tespit edilmeye çalışılıyor. Bakanlıkta konuyla ilgili kriz masası oluşturulurken, kriz masası çalışmaları çok gizli yürütüyor. Sahada aşılamayı yapan veteriner hekimler de sıkı bir şekilde uyarılırken, aşı skandalının kesinlikle kamuoyu tarafından duyulması istenmiyor.

 

MİLLİ GAZETE’NİN SORULARINA CEVAP VERİLMEDİ

Milli Gazete, aşı skandalıyla ilgili Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünden bilgi almak istedi. Söz konusu iddialara yönelik Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü hiçbir bilgi vermezken devreye Basın Müşavirliği girdi. Soruların yazılı olarak gönderilmesi istendi. Ancak Bakanlık Basın Müşavirliği, yazılı olarak talep edilen sorulara da cevap vermedi.

AŞI SKANDALINDAN DOLAYI NE KADAR HAYVANIN ÖLDÜĞÜ BİLİNMİYOR

BVD virüsü karışmış çiçek aşısı, sığırlarda ishal ve solunum güçlüğüne yol açarak, hayvan ölümlerini hızlandırıyor. Söz konusu hastalığın tedavisi de üreticiye çok pahalıya mal oluyor.

Aşıda yaşanan karışım skandalından dolayı ne kadar bir hayvan ölümünün gerçekleştiği bilinmezken, ülke hayvancılığının yüzde 15 ile 20’sinin tehlike altında olduğuna vurgu yapılıyor.

ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ UYGULANAN HAYVANLARIN ETLERİ İNSAN SAĞLIĞI İÇİN TEHLİKE

Söz konusu aşı skandalından dolayı aşırı derecede ishal ve solunum yetmezliğine neden olan ve acil kesilen hayvanların etleri antibiyotik tedavisi uygulanmadı ise insan sağlığı için tehlikeli görülmüyor ancak antibiyotik tedavisi uygulayıp da acil kesilen hayvanların etleri insan sağlığı için büyük tehlike oluşturuyor. Söz konusu BVD hastalığından dolayı acil kesilen hayvanlarda antibiyotik tedavisinin uygulanıp uygulanmadığının incelenmesi konusunda büyük bir soru işareti bulunuyor.

 

TARIM BAKANLIĞI SESSİZ SEDASIZ TAZMİNAT YÖNETMELİĞİNİ DEĞİŞTİRDİ

Tarım Bakanlığı BVD hastalığına karşı sessiz sedasız hayvan hastalıklarında tazminat yönetmeliğini değiştirmesi dikkat çekti. Bugüne kadar sığırların nodüler ekzantemi yani BVD hastalığında tazminat ödenmesi için laboratuvar analiz şartı bulunurken, 8 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile bu hastalığa karşı ödenecek tazminatlar için laboratuvar analiz şartı kaldırılarak sadece veteriner hekimlerin inisiyatifine bırakıldı. Bakanlığın burada laboratuvar analiz şartını kaldırması, aşı skandalının ülke hayvancılığına verdiği zararın boyutunun kamuoyuna yansımasının önüne geçmek hem de yoğun bir şekilde yaşanan hayvan ölümlerinden dolayı çiftçinin zararının hemen tanzim edilmek istenmesinden dolayı yapıldığı şeklinde yorumlandı.

AŞI SKANDALININ HAYVANCILIĞA AÇACAĞI YARANIN BOYUTU BİLİNMİYOR

Aşı skandalının ülke hayvancılığında açacağı yaranın boyutu şimdiden bilinmezken, bu durum Bakanlığı kırmızı alarm durumuna geçirdi. Şanlıurfa merkezli firmadan alınan çiçek aşılarında yaşanan BVD karışımının nasıl gerçekleştiği de sıkı bir inceleme ile bulunmaya çalışılırken, yaşanan skandalda bir kasıt olup olmadığı tespit edilmeye çalışılıyor.

AŞILAR NASIL KARIŞTI? KASIT VAR MI?

Söz konusu çiçek aşısı, Türkiye’de ikisi özel sektör birisi de Bakanlığa bağlı Pendik Veteriner Enstitüsü olmak üzere 3 yerde üretiliyor. Bakanlığa bağlı Pendik Veteriner Enstitüsü, talebi karşılayamadığı için özel sektörün ürettiği çiçek aşıları da kullanılıyor. Söz konusu karışım skandalı Şanlıurfa merkezli özel sektörden alınan aşılarda yaşanırken, firmadan alınan bütün çiçek aşıları seri numarasına göre incelenerek BVD karışımlı çıkan aşıların hangi illerde kullanıldığı tespit edilmeye çalışılıyor.

ÇİÇEK AŞISINI YAPTIRMAYAN DESTEKTEN YARARLANAMIYOR HAYVANINI BİR YERDEN BİR YERE SEVK EDEMİYOR!

Çiçek aşısı (LSD) İlkbaharda uygulanıyor ve Bakanlığın programlı ve zorunlu aşılarındandır. Her yıl ilkbaharda tüm hayvancılık işletmeleri tek tek ziyaret edilerek LSD hastalığına karşı koruyucu aşılama yapılıyor. LSD aşısı 3 aylıktan büyük tüm büyükbaş hayvanlara uygulanıyor. Hastalık büyükbaş hayvanlara sineklerle bulaşan, deride nodül ve yumrularla karakterize edilen, et ve süt veriminde azalma yanı sıra damızlık değerinde düşme ile beraber ekonomik kayıplara neden olan ihbarı mecburi bir durumdur. Hayvanları bu hastalıktan korumanın en etkin yolu aşılama ve sineklerle mücadele etmektir. Ayrıca büyükbaş hayvan sevklerinde Veteriner Sağlık Raporu almak ve buzağı desteğinden yararlanmak için yetiştiricilerin mutlaka çiçek aşısı yaptırmaları gerekiyor. Yine çiçek aşısı olmayan hayvanların bir yerden bir yere sevkine de kesinlikle izin verilmiyor.

HAYVAN HASTALIKLARINDA TAZMİNAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

Diğer yandan Tarım Bakanlığının, 8 Nisan’da hayvan hastalıklarında tazminat yönetmeliğini sessiz sedasız değiştirip BVD hastalığında laboratuvar analiz şartını kaldırarak, bu hastalığa karşı ödenecek tazminatı sadece veteriner hekimlerin inisiyatifine bırakması dikkat çekti.

MİLLÎ GAZETE, BAKANLIĞIN SIR GİBİ SAKLANAN ÇALIŞMALARININ DETAYINA ULAŞTI

İNSAN SAĞLIĞI İÇİN BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR

Millî Gazete, bakanlığın sır gibi saklanan çalışmalarının detayına ulaşırken, söz konusu hastalıktan dolayı antibiyotik tedavisi uygulanıp da acil kesilen hayvanların etleri insan sağlığı için büyük bir tehdit oluşturuyor. BVD hastalığından dolayı kesilen hayvanlarda antibiyotik tedavisinin uygulanıp uygulanmadığı insan sağlığı için büyük önem arz ediyor.

 Kaynak : https://www.milligazete.com.tr/haber/9904142/tarim-bakanligi-kirmizi-alarmda

error: İçerik korunuyor !!!