Vergiden Düşülebilen Kalemler Listesi Nelerdir? Gider Gösterilen Kalemler Listesi

[adinserter name=”Site İçi Arama Motoru”]

[adinserter name=”Feed İçi Reklam”]

 

Vergi kelimesi, vergi kavramı günlük hayatta sürekli karşılaştığımız konulardır. Vergiden düşülebilen kalemler de aynı şekilde vergi ile bağlantılıdır. Ancak çok kişi vergiden düşülebilen kalemleri ve bu kavramı bilmemektir. İşte ilgiyle okuyacağınız, vergiden düşülebilen kalemler hakkındaki yazımızı sizin için derledik. Vergiden düşülebilen kalemler listesi nelerdir? Gider gösterilen kalemler listesi.

 

[adinserter name=”Görüntülü Yatay Esnek”]

 

Vergiden düşülebilen kalemler listesi ve gider gösterilen kalemler listesi vergilendirme politikası gereği belli kriterlere göre hazırlanarak yürürlüğe girer.

 

[adinserter name=”Görüntülü Dikey Esnek”]

 

Vergiden Düşülebilen Kalemler Listesi Nelerdir?

Vergi Hukukunda beyan esasına göre tahsil edilen vergilerde bazı giderleri vergi matrahı hesabında indirmek imkanı sağlanmıştır. Türk Vergi Mevzuatında bu konu Gelir Vergisi Kanunu’nda düzenlenmiştir.

Gelirler de çeşit çeşittir. Yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlere dair indirimler hem Gelir Vergisi Kanunu’nda hem de diğer bazı kanunlarda sayılmıştır. Yıllık beyannamenin bu şekilde hazırlanması esnasında dikkat edilecek konu başlıkları ise şöyledir:

Kişinin yıllık beyanname verecek gelirinin bulunması yani bu anlamda vergi mükellefi olması gerekir.

Gelir Vergisi Matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirimlerin yapılabilmesi için yıllık dönemsel gelirin olması gerekir.

Yıllık beyanname ile bildirilecek bir gelirin bulunmasının yanında yapılacak indirimlerin de mevzuatta sayılan şartları taşıması zorunludur.

Gelir vergisinden indirim yapılacak olan tutarların hesaplanmasında, mükellef tarafından beyan edilen gelir olarak, yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan indirimler ve geçmiş sene zararları düşürülmeden öncesine ait tutar esas alınır.

 

[adinserter name=”Görüntülü Kare Esnek”]

 

Gider Gösterilen Kalemler Listesi

Gerek Gelir Vergisi Kanunu’nda gerekse diğer kanunlarda yer alan ve yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlere dair indirimler başlıklar halinde şu şekildedir:

Hayat Sigortası Veya Kişi Sigortası Primleri: Vergi mükellefinin ödemiş olduğu bu primlerin, yine mükellefin beyan edilen yıllık gelirinin % 15’ine kadar olan bölümü indirilebilir. Bu kalemde yer alan ve indirime konu primlerin nasıl indirileceği de önemlidir. Vergi mükellefinin kendisine, 18 yaşından küçük çocuklarına ( ya da 25 yaşına kadar olup tahsili devam edenler )ve eşine ait birikim priminin alındığı hayat sigortalarına ödenen primin % 50′ si ve diğer bir tür olan ” ölüm, hastalık, sağlık, kaza, analık, engellilik, tahsil ve doğum gibi şahıs sigorta primlerinin 0’ü indirim kapsamındadır.

 

[adinserter name=”Görüntülü Yatay 728 x 90″]

 

Sağlık Ve Eğitim Harcamaları: Bu kalemde yer alan indirime konu hususlar eğitim ve sağlık harcamalarıdır. Sağlık ve eğitim harcamalarının beyan edilen gelirin ‘unu aşmaması koşulu ile yıllık beyannamede bildirilecek gelirlerden indirilmesi mümkündür. Fakat bu harcamaların indirim konusu yapılabilmesi için yasal bazı koşullar vardır.

Bunlar öncelikle sağlık ve eğitim harcamalarının Türkiye’ de yapılmış olmasıdır. Ayrıca bu harcamaların hizmet alınan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgeler ile tevsik edilmesi gerekir. Bu harcamaların mükellefin kendisi, küçük çocukları ve eşi için yapılmış olması zorunludur. Yasada ye alan “küçük çocuk ” tabirinden 25 yaşına kadar olup tahsiline devam eden ve birlikte yaşayan veya mükellef tarafından bakılan çocuklar anlaşılır.

Yardım Ve Bağışlar: Bu başlık altındaki indirim kalemleri kendi içinde de 2’ye ayrılmaktadır: Mükellefin beyan edilecek gelirinin % %’i ile sınırlı olarak indirilebilenler ve tamamının indirilmesi mümkün olan yardım ve bağışlar.

 

[adinserter name=”Kare Görüntülü Reklam 300 x 250″]

Sponsorluk Harcamaları: GVK’nun 89.maddesinde sayılan bu indirimler amatör spor dalları için 0 iken profesyonel spor dalları için %50’dir.

Bireysel Katılım Yatırımcısı: Gelir Vergisi Kanunu’nun 82. maddesinde ayrıntılı biçimde düzenlenmiş olan bir indirim kalemidir.

Diğer Yasalara Göre Tamamı İndirilebilecek Yardım Ve Bağışlar: Bu kalem için diğer kanunlara bakmak gerekir. Örneğin; Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına yapılacak bağışlar buna bir örnektir.

Yardım ve bağışın nakit yapılmaması durumunda, bağışlanan ya da yardımın konusunu oluşturan hakkın veya malın değer ya da değeri tespit edilemiyorsa VUK’ na göre Takdir Komisyonunca tespit edilen değeri esas alınmaktadır. Vergi mevzuatımıza göre indirim konusu yapılabilecek olan bazı hususlar bunlardır.

 

[adinserter name=”Feed İçi Reklam”]

[adinserter name=”yazı içi reklam”]

[adinserter name="Görüntülü Yatay Esnek"]

[adinserter name="Görüntülü Dikey Esnek"]
[adinserter name="Görüntülü Kare Esnek"]

[adinserter name="Görüntülü Yatay 728 x 90"]
[adinserter name="Kare Görüntülü Reklam 300 x 250"]
error: İçerik korunuyor !!!