İletişim Nedir, Neden Önemlidir? İletişim Türleri Nelerdir?

İletişim Nedir, Neden Önemlidir? İletişim Türleri Nelerdir?

 

İletişim Nedir, Neden Önemlidir? İletişim Türleri Nelerdir? İlkel Çağlardan itibaren varlığını sürdüren iletişim günümüz dünyasına kadar gelişmiş olup halen gelişmeye devam etmekte olan bir durumu ifade etmektedir. İletişim kavramı, ilk olarak jest ve mimiklerle, belli belirsiz çıkarılan seslerle başlamıştır. İletişim zamanla gelişme gösterdikçe dillerin ortaya çıkışı gerçekleşmiştir. Kendini anlatma yöntemi olan iletişim nedir?

 

[adinserter name=”Feed İçi Reklam”]

 

İletişim ilk defa kavram olarak 19. yüzyıl başlarında kullanılmaya başlamıştır. Kullanılmaya başladığı ilk dönemlerde telefon, telgraf gibi haberleşme araçlarıyla insanların birbirlerine kendini ifade etme şekli olarak kabul görmüştür. Ancak zamanla bu kavram, sınırlarını daha çok genişleterek yeni tanımlar ortaya çıkmıştır.

 

[adinserter name=”yazı içi reklam”]

 

İletişim Nedir?

İletişimin olmazsa olmaz elemanları: kaynak, alıcı ve kanaldır. Kanal iletinin gönderilme yoludur. İletişim kavramı bir kaynak ve alıcı arasındaki bilgi alışverişinin bir kanal yoluyla gerçekleştirilerek iletiye anlam kazandırılma sürecidir. İletişim, Latince kökenli bir sözcüktür. Tanım olarak çok genel bir durumu ifade eden iletişim, insanların bilgi alışverişi süreci olarak kabul edilebilir.

 

[adinserter name=”Görüntülü Dikey Esnek”]

 

İnsanların birbirlerini anlaması, sağlıklı bir yaşa sürmesi, psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlarını gidermesi adına iletişim gereklilik taşımıştır. Bunun dışında insanlar doğa ile ya da cansız diğer varlıklarla bir şekilde iletişime geçebilmektedir. Örneğin gök gürlemesi yağmurun yağacağının habercisidir. Kapının çalması ise bir misafirin geldiğinin habercisidir. Tüm bunlar birer iletişim şeklidir.

 

[adinserter name=”Görüntülü Yatay Esnek”]

 

İletişim Neden Önemlidir?

İnsanların, çevrelerinden haberdar olabilmesi ve bilgi edinmesi adına iletişim gereklilik taşımaktadır. Bu anlamda iletişim öğrenmeyi doğurmaktadır. İnsanların öncelikle biyolojik ihtiyaçlarını karşılamasının bir yoludur. Ayrıca psikolojik süreçlerde de iletişim büyük önem taşımaktadır. Sağlıklı ve huzurlu bir yaşam için iletişim gereklilik taşımaktadır.

 

[adinserter name=”Görüntülü Kare Esnek”]

 

Toplumsal yasaları, kuralları işletebilmek adına iletişime ihtiyaç duyulmaktadır. İletişim olmadan insanlar veya diğer canlılar öğrenme gerçekleştiremezler. Bilgi alışverişi edinemezler. Bu sebeple toplumsal yaşayışta aksamalar meydana gelir. Bu durumu önlemek adına farklı iletişim türleri geliştirilmiş, yıllarca yeni türler keşfedilmiştir.

 

[adinserter name=”Görüntülü Yatay 728 x 90″]

 

İletişim Türleri Nelerdir?

İletişim genel çerçeveden sözlü, sözsüz ve yazılı olmak üzere üç ana başlık altında toplanmaktadır. Her iletişim türü farklı alanlarda, farklı amaçları yerine getirebilmek için kullanılmaktadır.

 

[adinserter name=”Kare Görüntülü Reklam 300 x 250″]

 

Sözlü İletişim: Toplum hayatında tüm insanların ortak dilleriyle kullandıkları genel iletişim türüdür. Yüz yüze görüşmeler, telefon görüşmeleri, seminerler, demeçler bu iletişim türüne örnek olarak verilebilir.

 

[adinserter name=”Feed İçi Reklam”]

 

Sözsüz İletişim: İletişim kurabilmek için bir dil şart değildir. Bazen vücut dili de iletişimin temel özellikleri arasında kabul edilebilmektedir. Örneğin dişlerini sıkan bir insanın sinirli olduğunu, gülümseyen bir insanın sakin olduğunu anlamak sözsüz iletişim türüdür. 

 

[adinserter name=”yazı içi reklam”]

 

Yazılı İletişim: Yazı dilini kullanarak alıcıya mesaj verme işlemine yazılı iletişim adı verilmektedir. Mektuplar, notlar, tutulan günlükler, yazılan eserler sözsüz iletişimin yaşayan örnekleridir.

 

 

[adinserter name=”Feed İçi Reklam”]

 

[adinserter name=”yazı içi reklam”]

 

[adinserter name=”Görüntülü Dikey Esnek”]

 

[adinserter name=”Görüntülü Yatay Esnek”]

 

[adinserter name=”Görüntülü Kare Esnek”]

 

[adinserter name=”Görüntülü Yatay 728 x 90″]

 

[adinserter name=”Kare Görüntülü Reklam 300 x 250″]

error: İçerik korunuyor !!!